Dlaczego ptaki emigrują?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita oblega nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej mieszka w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Zazwyczaj zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Skrzydła

Czajkę zwyczajną niewątpliwie uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika natomiast z wyrastających z tyłu głowy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Czytaj dalej Dlaczego ptaki emigrują?